Wat is de kostprijs van een tussenkomst van een advocaat bij Invictius?

De erelonen vergoeden de diensten en de arbeid verricht door de advocaat. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, consultaties, onderzoek van uw dossier en juridische status, opzoekingswerk, schrijven van pleidooien (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, enz.), vertegenwoordiging voor rechtbanken en hoven, schriftelijke adviezen, onderhandelingen, enz.

De methode voor het berekenen van vergoedingen en uitgaven, die in overeenstemming is met de ethische regels die van toepassing zijn op alle advocaten, wordt uiteengezet tijdens het eerste gesprek.

Consultatiekosten worden bekendgemaakt bij het maken van een afspraak met het secretariaat (of rechtstreeks met de advocaat, indien aanwezig).

Er bestaan verschillende berekeningsmethoden, afhankelijk van de aard van de zaak, het onderwerp, de complexiteit van de zaak en de urgentie.

De vergoedingen worden vrij vastgesteld door elke advocaat. Ze zullen in het algemeen worden gefactureerd volgens de uurtariefmethode of de forfaitaire methode, afhankelijk van het type interventie dat moet worden uitgevoerd.

Hoe worden de kosten berekend?

De kosten (typen, openen van een dossier, kopieën, telefoon, enz.) worden ook vastgesteld, hetzij op een vaste manier die, hetzij op basis van een vergoedingsschema dat tijdens de eerste afspraak aan u zal worden voorgelegd.

De erelonen dekken niet de kosten die specifiek gemaakt worden voor de zaak die u aan de advocaat hebt toevertrouwd (zoals reiskosten, speciale brieven, vertalingen, enz.). Deze kosten, ook wel ‘uitgaven’ genoemd, worden in rekening gebracht boven op de erelonen.

Zijn de erelonen belast met btw?

Sinds 1 januari 2014 worden de honoraria van elke advocaat belast met btw. De erelonen en kosten zoals hierboven beschreven worden daarom met 21% verhoogd (aftrekbaar als de klant ook btw-plichtig is).

Wordt een voorschot in rekening gebracht?

Met het oog op transparantie en om u in staat te stellen controle te hebben over de evolutie van de kosten van de tussenkomst van uw advocaat, zullen normaliter regelmatig provisies voor kosten en erelonen worden gevraagd bij het openen van het dossier.

Deze zullen zoveel mogelijk de kosten en erelonen dekken die de advocaat reeds heeft gemaakt of in de nabije toekomst zal maken.

Bij gebreke van betaling van de gevraagde som, kan de advocaat weigeren om een zaak te behandelen, of zich terugtrekken, tenzij u niet langer in staat bent om tijdig rechtsbijstand te vinden.

Werken de advocaten in het kader van gratis juridische bijstand (pro deo)?

Om de toegang tot de rechter voor iedereen te bevorderen, biedt het advocatenkantoor in sommige gevallen gratis juridische bijstand.

De toegang tot de gratis diensten van een advocaat is onderworpen aan strikte voorwaarden (http://www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-eerstelijnsbijstand)

Elk advocatenkantoor heeft de vrijheid om al dan niet pro deo op te treden. Deze mogelijkheid wordt tijdens een onderhoud met de advocaat besproken en niet eerder, behalve wanneer de justitiabele door het Bureau voor Juridische Bijstand is doorverwezen.