Burgerlijk recht

Aansprakelijkheidsrecht, huur (hoofdverblijfplaats, handelshuur), verkoopcontracten, zakelijke contracten, incasso, beoordeling van lichamelijke schade

Personen- en familierecht

Huwelijk, echtscheiding, afstamming, adoptie, erkenning van buitenlandse akten, huisvestingsmaatregelen, vereffening-verdeling, onderhoudsverplichtingen, rectificatie van akten van de burgerlijke stand, jeugdwetgeving, weigering van inzegening huwelijk/wettelijke samenwoning

Administratief recht

Algemeen administratief recht, grondwettelijk recht, mensenrechten en burgerlijke vrijheden, publieke verantwoording, onderwijswetgeving, huisvestingsrecht

Vreemdelingenrecht

Asiel, subsidiaire bescherming, gezinshereniging, visa, studentenvisum, economische migratie, arbeids- en beroepskaart, weigering van inzegening huwelijk/wettelijke samenwoning, vrij verkeer van burgers van de Europese Unie, nationaliteit, niet-begeleide minderjarigen, arbeiders zonder papieren, mensenhandel

Strafrecht

Verdediging van de beklaagde, verzoek om invrijheidstelling, procedureregels, correctionele rechtbank, hof van assisen, verkeersrecht, financieel strafrecht

Sociaal recht

Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht, rechten van werknemers in een onregelmatige situatie

Internationale geschillen

Hof van Justitie van de Europese Unie, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Internationaal Strafhof, Internationaal Gerechtshof