Carole Kalenga Ngala

Meester Carole KALENGA NGALA is medeoprichter van het kantoor INVICTIUS, advocaat aan de balie van Brussel sinds 2000, houder van een gespecialiseerde graad in Europees en internationaal recht en werkte samen met de confederatie van ngo’s ‘Andalucia acoge’ in het kader van de crisis van de opvang van migranten uit de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla (1995-1996 Cadiz-Andalusië).

Zij voltooide haar advocatenstage in Brussel, bij het advocatenkantoor ‘Wery et Associés’ en voltooide haar technische opleiding in positief recht en gerechtelijk recht met een DES (diplôme d’études supérieures) in mensenrechten aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) en aan de Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL): technische aspecten, juridische nauwkeurigheid en humanisme die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in het adresseren van de uitdagingen met betrekking tot migratieverschijnselen en onevenwichtigheden tussen het centrum en de periferie.

De technische hulpmiddelen die ze in het kader van haar DES in mensenrechten (2001) heeft verworven, brachten haar ertoe om gedurende vijf jaar samen te werken met de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en tussen 2000 en 2004 als spreker over kwesties in verband met asiel deel te nemen aan symposia georganiseerd door ADDE, en daarnaast artikelen te schrijven in het gespecialiseerde tijdschrift Kluwer, met name over het begrip ‘sociale groep’.

Gezien haar aandacht voor een interdisciplinaire en transversale benadering van kennis, was zij spreker op internationale symposia georganiseerd door de CADTM, met name over de kwestie van de deregulering van de rechtsstaat.

Sinds 2004 is ze gasthoogleraar bij ISFSC en geeft ze de cursus Vreemdelingenrecht.

Sinds 2016 biedt ze een opleiding voor advocaten aan over kwesties in verband met binnenlandse en internationale adoptie, om op een multidisciplinaire manier duurzame oplossingen voor NBMV te ontwikkelen.

Specifieke rechtsgebieden:
– burgerlijk recht
– familierecht
– (nationaal en internationaal) adoptierecht
– arbeidsrecht
– migratie-/expatriëringsrecht

Talen: Frans, Engels en Spaans

nc.kalenga@invictius.be