Gerrit Klapwijk

English Below

Gerrit Klapwijk is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de Balie van Brussel sinds (NOAB) 1991.

Hij behaalde zijn licentie in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel en 1989

Hij ving zijn loopbaan als advocaat aan bij Amerikaanse advocaten kantooren (Akin Gump, Gibson Dunn & Crutcher, Jones Day). Vervolgens, werkte hij al tijdelijk bij de Commissie van de Europese Unie (DG IV Concurrentie et DG III Interne markt).

Na zijn titel als Master in Law (LLM) aan de Duke Law School (Duke University, Caroline du Nord, USA,) te hebben behaald en 1995 richtte Gerrit Klapwijk zijn eigen kantoor op.

Gedurende zijn hele loopbaan als advocaat ontwikkelde Gerrit Klapwijk een bijzondere interesse voor de volgende vakgebieden:

Europees recht (Licence Spéciale en Droit Européen ULB, 1990),
Rechten van de mens (DES en Droit de l’Homme UCL /Ufsal, (2002),
Criminologie (Master en criminologie ULB, 2009) 
Migratie en Europees recht (Master en Droit Européen de la migration  ULB, 2014)

In 2015 vervoegde Gerrit Klapwijk het advocatenkantoor INVICTIUS als oprichtend vennoot.

Gerrit Klapwijk behandelt dagelijks dossiers in de volgende rechtstakken:

– Burgerlijk recht
– Handelsrecht
– Arbeidsrecht
– (Sociaal) strafrecht
– Asiel – en migratierecht
– Huurrecht (commercieel en residentieel) 
– Internationaal privaat recht / Europees recht
– Familie – en jeugdrecht

Gerrit Klapwijk pleit in de drie landstalen. Hij vertegenwoordigt ook regelmatig cliënten voor rechtbanken in Nederland.

Gerrit Klapwijk treedt ook regelmatig op als consulent in Europees recht in London (VK) in het kader van internationale transacties.

Werktalen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans et Spaans


Gerrit Klapwijk is a member of de Dutch speaking Bar of Brussels since 1991 (NOAB) since 1991.

He obtained his Law Degree at the Vrije Universiteit van Brussel in 1989.

He started his career as a lawyer with US law firms (Akin Gump, Gibson Dunn & Crutcher). He then worked as a temporary agent at the Commission of the European Union (DGIV Competition and DGIII Internal Market).

After having obtained his Master in Law (LLM) at Duke Law School (Duke University, North Carolina, USA) in 1995 Gerrit Klapwijk set up his own law firm.

During his professional career Gerrit Klapwijk has developed a particular interest in:

European law (Licence Spéciale en Droit Européen ULB, 1990
Human rights (DES en Droit de l’Homme UCL /Ufsal, (2002),
Criminology (Master en criminologie ULB, 2009) 
European migration law (Master en Droit Européen de la migration  ULB, 2014)

In 2015 Gerrit Klapwijk joined the lawfirm INVICTIUS as a co-founding member.

Gerrit Klapwijk has an extensive experience (29 years) in the following fields of law:

– Civil law
– Commercial law
– Labour law
– Criminal (social) law
– Migration and Asylumlaw
– Leases (residential et commercial) 
– International private law / European law)
– Family and juvenile law

Gerrit Klapwijk practices in the three national languages.

He regularly represents clients in courts of law in the Netherlands.

Gerrit Klapwijk frequently renders his services in London (UK) as a consultant in EU law in the context of international commercial transactions.

Work languages: Dutch, English, French, German, Italian and Spanish